Плевен ще кандидатства с проект за обновяване на Средношколско общежитие „Данаил Попов“

Плевен ще кандидатства с проект за обновяване на Средношколско общежитие „Данаил Попов“Община Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общинският съвет даде съгласието си по подготвеното предложение на днешното заседание. Целта на процедурата е създаване на условия за …

Powered by WPeMatico