Приеха промени в Инвестиционната програма на община Плевен за 2022-а

Приеха промени в Инвестиционната програма на община Плевен за 2022-аОбщински съвет – Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година. Решението е във връзка с реализирана икономия на финансови средства, предвидени за ремонт на две улици в града. Инвестиционната програма на Община Плевен, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №877 от 26.04.2022 г. в рамките …

Powered by WPeMatico