Стартира проектът за обновяване на сградите на 3 кметства в община Червен бряг

Стартира проектът за обновяване на сградите на 3 кметства в община Червен бряг

Стартира проектът за обновяване на сградите на 3 кметства в община Червен бряг, информират от Пресцентъра на местната управа.

Днес кметът на Община Червен бряг д-р Костадинов и зам.-кметът арх. Бойко Балтаков подписаха протокол за откриване на строителна площадка за ремонт на кметството в с. Сухаче.

Проектът е с наименование „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 по Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата му стойност е 542 210, 093 лв.

Ремонтните дейности стартират тази седмица с откриването на строителната площадка в с. Сухаче. На Кметството там ще бъде извършена цялостна реконструкция на покрива, ремонт и саниране на сградата, както и закупуване на ново оборудване на обща стойност 195 431 лв.

Непосредствено след това започва рекострукцията, ремонта и изпълнението на мерките за енергийна ефективност и на административните сгради на другите две кметства – Реселец и Ракита.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico