Съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд – Червен бряг

Съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд – Червен бряг

10 съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд – Червен бряг на  14 януари. За това информират от правораздавателната институция.

Клетвата  бе прочетена от Адм.ръководител на Районен съд град Червен бряг- съдия Виолета Николова и произнесена  от всички избрани съдебни заседатели. Последните се заклеха в името на народа да прилагат точно Конституцията  и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи, да допринасят за издигане на имиджа на съдебната власт, да пазят тайната на съвещанието, като винаги помнят, че за всичко отговорят пред закона.

След полагане на клетвата и подписване на клетвените листове съдия Николова проведе начално обучение на съдебните заседатели, като им разясни основните аспекти в устройството и работата на органите на съдебната власт, статута и  етичните измерения в дейността на съдебния заседател.

В обучението се включи и главният счетоводител на съда Росица Иванова, която им разясни начина за определяне  и размера на възнаграждението им, плащането и декларирането на доходите от съдебните заседатели, а съдия Николова обясни основните понятия в материално наказателното право и наказателния процес, за да могат пълноценно да участват в провеждането и решаването на съдебните дела.

След края на проведеното обучение на всички съдебни заседатели  бяха връчени помощни материали вкл. Вътрешни правила за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели в РС-Червен бряг, Вътрешни правила за определяне и изплащане на разходите за командироване на вещите лица, съдебните заседатели и свидетели в РС-Червен бряг, Наредба 7/28.09.2017 г. за съдебните заседател, презентация за начално обучение на съдебни заседатели и други, които  да ги подпомогнат в дейността им.

Съвместно съдиите и  новоизбраните и заклели се съдебни заседатели  ще  изпълнят основаната задача на съдебната властта, а именно защита на правата и законните интереси на гражданите, юридически лица и държавата.

Установяването на института на съдебните заседатели в българското наказателно съдопроизводство е завоевание на правовата държава и представлява гаранция  за демократичността на наказателния процес.

Съдебните заседатели са представители на обществеността, за които законът не изисква юридическо образование. С участието си в състав на съда по определени  наказателни дела, съдебните заседатели със своите знания и житейски опит допринасят за качеството на постановените съдебни актове и за справедливостта на процеса. Участието на непредубедени лица, които не са юристи, а педагози, икономисти, инженери и други в наказателния процес поддържа жива връзката между съдебното производство и реалния обществен живот. Именно чрез съдебните заседатели народът упражнява своите права на суверен  по отношение на съдебната власт.

Съдебният заседател е равностоен член на състава, който има равен глас със съдията и участва в процеса при взимане на решение и постановяване на присъда.

Обективността, отговорността и независимостта са сред основните качества, които трябва да притежава съдебния заседател, за да може по-мъдър и честен начин да отразява гражданската си позиция. 

Снимки: Районен съд – Плевен

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico