Monthly Archives: октомври 2018

Организиран транспорт ще има за Архангелова задушница в Червен бряг

Организиран транспорт ще има за Архангелова задушница в Червен бряг

Днес с тържествен водосвет бе открит новият дом на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен. Той се намира в сградата, където бе Центърът за подкрепа на личностното развитие – ЦУТНТ, срещу Административен съд.

Сред дошлите да уважат …Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Община Червен бряг с информация във връзка с частичното бедствено положение

Община Червен бряг с информация във връзка с частичното бедствено положение

Във връзка с обявеното частично бедствено положение, Община Червен бряг дава следната информация:

– Своевременно, след бедственото събитие, Общината е сигнализирала Министерството на отбраната с искане за поставяне на понтонен мост;
– Общинската, републиканската и областната транспортни схеми работят със същите разписания;
– Направена е необходимата организация за извозване на учениците и децата от селищата от двете страни на моста до съответните учебни и детски заведения, като от 29-ти октомври /понеделник/ са възобновени учебните занятия. Осигурено е присъствието на общински служители, представители на РУ – Червен бряг и учители при пешеходното преминаване на децата и учениците. Работи се по поставяне на осветление на моста за с. Горник, както и на бента за пешеходното преминаване при с. Чомаковци, където са монтирани и парапети. Транспортната схема за превозването на децата и учениците е публикувана на официалната страница на Общината;
– При моста, от страна на с. Горник, има базирана линейка, за улесняване евентуалния транспорт на заболели лица от населените места, към които е затруднен достъпът. При необходимост от извозване на болни в спешен порядък, може да се сигнализира на следните телефони в МБАЛ Червен бряг: 0882 99 08 38, 0879 00 56 59, 0888 96 26 48;
– На 29 октомври се проведе среща между жителите на с. Чомаковци и общинското ръководство относно организацията на движението след затваряне на моста при с. Горник. В нея взеха участие кметът на общината -инж. Данаил Вълов, заместник-кметът – инж. Светослав Георгиев и директорът на дирекция КОРС – инж. Илиан Банчев. Поставени бяха въпроси за организацията на движението и последващите действия за възстановяване на нормална обстановка на територията на общината.
Кметът информира присъстващите за предприетите до този момент стъпки, както и за изготвения вече проект за укрепване на моста, като в рамките на броени дни ще започне неговото възстановяване. Ангажира се да провери дали е възможно да бъде монтиран банкомат в с. Чомаковци и на следващата среща да бъде поканен и директорът на Областно пътно управление – Плевен.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор бележи най-успешната си година

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор бележи най-успешната си годинаlozovi masiviНационалната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година завърши с рекордна стойност на изплатените средства за изминалите четири години, информират от ДФ “Земеделие”. Процентът на реализацияза финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени46 335 143 левапо обработени и платени 280 заявления за плащане по сключени договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от програмата. Бюджетът по мярката за тази финансова година е в размер на  50 708 027 лева.
Дейността, по която са одобрени най-голям брой проекти – 75 е презасаждане без промяна на местонахождението. Голям е интересът и към дейността изграждане на ходромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани са 14 проекта за противоерозионни съоръжения с оторизирана сума от над 5,3 млн. лева.
Мярката финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др.
Постигнатите резултати са в следствие на сътрудничеството и работата по усъвършенстване на националната регулаторна рамка между компетентните институции, както и на оптимизиране на процесите по администриране на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор. 
Мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя” е изключително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея те повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства.
Мярката за преструктуриране за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над близо 253.216 млн. лв. (129.469 млн. евро).
За 2017 година са изплатени близо 43.572 млн. лв., което е 86.70% усвояемост на средствата по бюджет, в размер над 50.254 млн. лв. Преведените средства са по 221 заявления по сключени договори. За 2016 година са изплатени близо 42 млн.лв., което е 82.09% усвояемост на средствата от бюджет в размер на близо 51 млн.лв. по мярката. Платени са 199 заявления по сключени договори. За 2015 година общо за страната са изплатени близо 39 млн.лв., което е 77.59% усвояемост на средствата от бюджета, в размер над 50 млн.лв. по мярката. Платени са 121 заявления по сключени договори. За 2014 година са изплатени над 32.158 млн. лв. за 132 заявления по сключени договора. Усвояемостта на бюджета, който беше в размер на близо 51.168 млн. лв. е 62.85%.

Powered by WPeMatico

Как скупать металл?

Кроме дорогой недвижимости и автомобилей, на торгах по банкротству есть неприметные лоты, которые идеально подходят для быстрого старта, если у вас в кармане всего 5,10 или 20 тысяч рублей…
Команда Академии написала новую статью, в которой мы расскажем:
– Как находить металл на торгах;
– План организации сделки с прибылью от 50 000?;
– Секреты работы с лотами для продажи на металлолом.

«Кто еще хочет быстро заработать от 50 000 на одной сделке, скупая металлолом на торгах, сидя дома в трусах?»
Получите пошаговый план и покупайте прибыльные объекты на металл в любом регионе РФ с бюджетом всего от 5 000.

Подробнее: http://bit.ly/torgmetall

ДФЗ изплати над 714 хил. лева компенсации за пропаднали площи за 2018 г.

ДФЗ изплати над 714 хил. лева компенсации за пропаднали площи за 2018 г.zemedelie trajni nasajdenijaДържавен фонд „Земеделие“ изплати 714 281 лв. на 124 бенефициенти по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г.
Компенсации са получили земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. подлежат на подпомагане.
С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през годината.

Powered by WPeMatico