Daily Archives: ноември 9, 2018

Ути Бачваров ще готви за клиентите на Kaufland в Плевен

Ути Бачваров ще готви за клиентите на Kaufland в ПлевенUti Bachvarov KauflandНа 13 ноември, вторник, клиентите на Kaufland в Плевен ще имат възможността лично да опитат вкусните изкушения на един от най-популярните и обичани кулинари у нас – Ути Бъчваров. Бързо, лесно и вкусно Ути, заедно със своя екип, ще готви за всички от 17:00 до 19:00 часа на паркинга на хипермаркета на ул „Сан Стефано“ 80.  
Събитието е част от съвместна кампания на Kaufland и международната компания за кухненски аксесоари Bergner. От 29 октомври до 31 декември търговската верига предлага ексклузивно около 20 различни вида съдове за готвене от висококачествената серия Vita. Потребителите могат да закупят всеки един от продуктите със 70% намаление от редовната му цена след представяне на необходимия брой промоционални точки, които могат да получат при всяко пазаруване в хипермаркети Kaufland в цялата страна. За всеки 10 лева от стойността на покупката се полага една промоционална точка, като отстъпката се активира при събрани пет.
За да направят потребителите своя информиран избор, по време на събитието Ути ще приготви вкуснотии с разнообразие от продукти на Kaufland, като използва именно промоционалните висококачествени кухненски аксесоари, които се предлагат във всеки от хипермаркетите на веригата в страната. За публиката са предвидени и игри с награди.
Повече за условията на съвместната кампания на Kaufland и Bergner можете да прочетете на специалната секция в сайта на търговската верига.

 

Powered by WPeMatico

Обявиха конкурс за директор на болницата в Червен бряг

Обявиха конкурс за директор на болницата в Червен бряг

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, и на чл. 62 ал.3 и 4 и чл.64 ал.1 т.1 ЗЛЗ, чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ, при спазване условията на чл.139 ал.1 от ТЗ, чл.8 ал.1 т.5 от Наредбата за условията и реда при които община Червен бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД, и чл.3 ал.1 и ал.3 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ и в изпълнение на решение № 1074 по протокол № 47 от 23.10.2018г. на Общински съвет – Червен бряг публично се оповестява конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД при следните условия:

1.Обект на конкурса – управител на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД
2.Изисквания към кандидатите:
/1/ Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
/2/ Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен „магистьр“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.
/3/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи:
/1/ Заявление за участие в конкурса;
/2/ Документ за придобито образование, специалност и квалификация – нотариално заверени;
/3/ Свидетелство за съдимост;
/4/ Документ, удостоверяващ трудовия стаж;
/5/ Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
4. Срок за подаване на документи за участие: до 17.00 ч. на 21.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на Община Червен бряг;
5. Тема предмет на събеседване: Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.
Допълнителни въпроси по темата:
– Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;
– Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
– Системи за управление на качеството на лечебното заведение;
– Органи за управление на лечебното заведение – права и задължения
– Програма за развитие за тригодишен период на лечебното заведение.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагани при управлението на лечебните заведения.
6. Дата, час и място на провеждане на конкурса: на 07.01.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Червен бряг, етаж VI;
7.Начин на провеждане на конкурса:
/1/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;
/2/ Оценка на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
/3/ Събеседване с кандидатите.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Специалистите: Без експертно становище не бива да бъде пускано движението по моста към Горник

Специалистите: Без експертно становище не бива да бъде пускано движението по моста към Горник

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Областният управител Мирослав Петров проведе работна среща с директора на Областно пътно управление инж. Иво Денчев във връзка със състоянието на моста при Червен бряг, аварията на който наложи обявяването на частично бедствено положение. Инж. Денчев изказа мнение, че без изрично становище от инженер конструктор или друг компетентен експерт пускането на движението по моста би било опасно заради вибрациите върху компрометираните основи на съоръжението, информират от Пресцентъра на Областна администрация – Плевен.

Веднага след срещата областният управител Мирослав Петров проведе разговор с комисар Красимир Начев-директор на ОД на МВР по темата.

От полицията ще бъдат взети необходимите мерки за осигуряване безопасността на хората и ще бъде изготвено предписание с конкретни препоръки. „На първо място е човешкият живот и аз не бих допуснал той да бъде поставян под заплаха”, каза областният управител Мирослав Петров. Той е разговарял с кмета на Червен бряг инж. Вълов и го е информирал за проведената среща. Областният управител отново е уверил кмета в готовността на държавата да помогне за решаването на проблема и за придвижването от страна на областна администрация – Плевен на нужните документи към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии веднага щом бъдат напълно комплектовани от община Червен бряг.

Снимка: Областна администрация – Плевен

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico