Daily Archives: юли 29, 2021

Допълнителни медицински специалисти ще има в ДГ „Щастливо детство“ –  Плевен

Допълнителни медицински специалисти ще има в ДГ „Щастливо детство“ –  Плевен

        Да бъдат разкрити две нови щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ – централна сграда и филиал „Приказен свят“, реши Общинският съвет на Плевен. Решението получи единодушната подкрепата на общинските съветници.

В писмо до общинската администрация, директорът на ДГ „Щастливо детство“ Илиана Иванова уведомява за необходимост от разкриване на допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в повереното й детско заведение. В писмото се посочва, че към момента в ДГ „Щастливо детство“ има две медицински сестри, които обслужват децата от централната сграда и разкрития през 2015 г. филиал „Приказен свят“, които не покриват 12-часовия работен график на заведенията. Съгласно текст от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, минималният брой деца, обслужвани от един медицински специалист в детска градина е 60. В предложението на г-жа Иванова е посочено, че през учебната 2020/2021г. общият брой на децата, посещаващи детското заведение е бил 222, като се очаква същата посещаемост и през новата учебна година.

Предвид гореизложеното и на основание текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гласува за увеличаване на щатната численост на персонала в здравните кабинети на ДГ „Щастливо детство“ – централна сграда и филиал „Приказен свят“ с 2 бройки, с което общата численост на персонала във функция „Здравеопазване“ в частта „Здравен кабинет в детски градини и училища“ от 64 стават 66, считано от 15.09.2021 г. Финансирането на разкритите бройки ще бъде осигурено от бюджета на Община Плевен за текущата година.

Общият брой медицински специалисти в Плевен, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 – 17 от тях обслужват училищата, а 47 – детските градини.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

        Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения, реши Общинският съвет на Плевен. Решението е във връзка с постъпили предложения от директори на детски и учебни заведения за провеждане на съответните процедури за отдаване под наем на помещения за провеждане на допълнителни форми на обучение и за училищни столове с изтекли срокове на договорите.

Съгласно чл.14, ал.1 от общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.

Местният парламент гласува да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез предварително представяне на предложенията в общинската администрация на части от имоти – публична собственост за:

 • Ученически стол в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен, с площ 200 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 170 лв. с депозит за участие 200 лв.
 • Ученически стол в СУ „Иван Вазов“ – Плевен, с площ 592 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 503 лв. с депозит за участие 200,00лв.
 • Ученически стол в ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен, с площ 150 кв.м, при първоначална наемна месечна цена 128 лв. и депозит за участие 200 лв.

Публичен търг с тайно наддаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часа на търга, ще се проведе и за отдаване по наем за срок от 5 години на части от имоти – публична собственост за:

 • Част от зала в ЦПЛР – Център за работа с деца с площ 40 кв.м, за провеждане занимания по роботика и информатика, при начална месечна цена на час 9,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
 • Част от физкултурен салон в ДГ „Гергана“ с площ 30 кв.м, за провеждане занимания по футбол, при начална месечна цена на час 6,90 лв. Депозит за участие 100 лв.
 • Методичен кабинет в ДГ „Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по английски език, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
 • Методичен кабинет в ДГ „Ралица“ с площ 21 кв.м, за провеждане занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 4,20 лв. Депозит за участие 100 лв.
 • Методичен кабинет в ДГ „Чучулига“ с площ 40 кв.м, за провеждане на занимания по народни танци, при начална месечна цена на час 8,00 лв. Депозит за участие 100 лв.
 • Част от методичен кабинет в ДГ „Първи юни“ с площ 15 кв.м, за провеждане на занимания по английски език, при начална месечна цена на час 3,00 лв. Депозит за участие 100 лв.

В приетото от Общинския съвет решение изрично се посочва, че ползването на имотите от спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава учебните дейности в детското и учебно заведение.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Дофинансират ФК „Вихър“ – Славяново с общински средства

Дофинансират ФК „Вихър“ – Славяново с общински средства

        Да бъдат осигурени допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2021 г. за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ – гр. Славяново, реши Общинският съвет на Плевен.

С Решение № 461 от 25 февруари тази година на Общинския съвет е приет сборният бюджет на Община Плевен за 2021 г. в размер на 125 703 919 лв. В него са определени и средства в група „Физическа култура и спорт“ в размер на 440 000 лв., в т.ч. 10 000 лв. за ДЮШ „Вихър“ –  Славяново. През изминалия сезон представителният отбор на ФК „Вихър“ – Славяново, завърши на второ място в Трета северозападна лига със 72 точки (22 победи, 6 равни и 6 загуби). Участието във футболното първенство в Трета северозападна лига е свързано с разходи, необходими за осигуряване на медицинско обслужване, футболни съдии и дежурни делегати, екипировка и други разходи по издръжката на клуба, както и на два детско-юношески отбора, се посочва в мотивите на предложението. В него е записано още, че сред големите разходи от издръжката на клуба са и тези за транспорт, свързани с пътувания за участие във футболни мачове с отбори от градове като Видин, Козлодуй, Трявна, Враца, Мездра и др. Тези разходи са сериозно увеличени в сравнение с предишни полусезони.

Анализът на изпълнение на бюджета на Община Плевен, конкретно за дейност „Спортни бази за спорт за всички“, показва, че има икономисани средства от спортни прояви, отменени поради наложените ограничителни мерки, свързани с епидемичната обстановка, в т.ч. мероприятия от Спортния календар на Общината през месеците март – юни и състезания от общинския етап на Ученическите игри за учебната 2020/2021г. Това дава  съответната възможност да бъдат отпуснати допълнително средства за подпомагане дейността на ФК „Вихър“.

След обсъждане на предложението Общинският съвет прие сумата за ФК „Вихър“ – Славяново от 10 000 лв., заложена в бюджета, да стане 40 000 лв.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Дезинфекцират контейнерите за смет в Плевен

Дезинфекцират контейнерите за смет в Плевенdezinfekcija kontejneriОт днес, 29 юли 2021 г., започна дейността по дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци на територията на град Плевен. Хигиенизирането се извършва в корпуса на специализиран автомобил. Използва се мултифункционален дезинфекциращ алкален спрей /обезмаслител/ с широк спектър на действие срещу често срещани в практиката органични и трудно отстраними замърсявания, няма мирис на хлор, уточни Иво Георгиев – управител на фирмата „Уейст Солюшънс България” ЕООД, изпълнител на възложената от Община Плевен дейност. Ще бъдат обработени над 1 200 съда за твърди битови отпадъци в Плевен тип „бобър”. Екипите ще се движат по графика на сметосъбиращите фирми.
Работата по дезинфекция на съдовете ще приключи до края на седмицата. 

Powered by WPeMatico

Общински съвет – Смолян възложи предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

Общински съвет – Смолян възложи предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

За съжаление, страницата, която търсите не беше намерена
Страницата, която търсите вероятно е премахната, името й е променено или е временно недостъпна. Моля, опитайте следното:

                      <ul>
                        <li>Използвайте бутона Назад на Вашия браузър, за да се върнете на предишната посетена страница</li>
                        <li>Върнете се на <a href="http://www.focus-news.net/">началната страница</a></li>
                      </ul>
                      Ако смятате, че не можете да достигнете желаната от Вас страница поради наша грешка моля, <a href="http://www.focus-news.net/static1/kontakti/">да ни уведомите</a>.
                    <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>