Daily Archives: октомври 25, 2021

В ДГ „Надежда” откриха площадка за безопасно движение по пътищата

В ДГ „Надежда” откриха площадка за безопасно движение по пътищата

        В двора на детска градина „Надежда” – Плевен, днес официално беше открита площадка, на която децата ще усвояват безопасно поведение на пътя. Тя е изградена по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, като от Министерството на образованието са отпуснати 2 000 лв. Детската градина осигурява съфинансиране в размер на 1 500 лв., за полагане на основата, върху която е разположена самата площадка с разчертани улици, тротоари, пешеходни пътеки, пътни знаци. Осигурена е и подвижна площадка, по която децата ще могат да усвояват правилата за движение и на закрито.

„На двете площадки децата ще могат да провеждат подвижни игри, свързани с безопасността на движение по пътищата. На откритата площадка те ще могат всеки ден да играят и така в процеса на играта да затвърждават знанията си за безопасно поведение на улицата”, поясни директорката на детската градина Людмила Стефанова.

С финансовата помощ на дамите от Лайънс клуб Огледало – Плевен, които са отдавнашни партньори на детската градина, е закупен велосипед, каска и специални цветни конуси, за да са изпълнени всички изисквания по проекта. Дамите осигуряват и средства за подаръците, които получи всяко дете при откриването на площадката. В пакетите за малчуганите имаше малка количка, свирка и пътен знак „Внимание! Деца на пътя”.

Откриването на площадката се превърна в истински празник за децата от ДГ „Надежда”. С много подвижни и музикални игри те показаха, че знаят правилата за безопасно поведение на пътя.

Специално за своите малки приятели младши инспектор Илко Николов от Първо РУ – Плевен беше подредил изложба от собствената си колекция на мини автомобили, която предизвика искреното любопитство на децата.  Изложението включваше близо 300 модела, точни копия на полицейски и пожарни автомобили от България, Италия Франция, Испания, Германия, Англия.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Ректорите на три големи университета се споразумяха за съвместни проекти и интердисциплинарно образование

Ректорите на три големи университета се споразумяха за съвместни проекти и интердисциплинарно образование

        Ректорите на три висши училища в региона  – Медицински университет – Плевен, Технически университет – Габрово, Великотърновския университет, и ръководителите на Центровете за компетентност към тях участваха в работна среща, домакин на която беше Техническият университет в Габрово.

Целта на срещата бе ректорите на трите големи висши училища в региона да подпишат договори за сътрудничество за осъществяване на съвместна образователна, научноизследователска и развойна дейност. Ръководителите са водени от убеждението, че партньорството между академичните институции ще доведе до устойчиво икономическо и социално развитие на региона чрез предлагането на висше и професионално интердисциплинарно хибридно образование в областта на техниките, технологиите и социалните дейности, отговарящо на изискванията на пазара на труда.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров и ректорът на Великотърновския университет  проф. д-р Христо Бонджолов. Те се споразумяха да разработват съвместни интердисциплинарни учебни програми и да провеждат обучения в областта на телемедицината, както и съвместно да изпълняват  национални  и международни проекти.

Ректорите на ТУ – Габрово и МУ – Плевен проф. д-р инж. Илия Железаров и проф. д-р Добромир Димитров подписаха договор за сътрудничество и научноизследователска дейност между Технологичния парк в Габрово и Центъра за компетентност. Чрез партньорството между двете иновативни научноизследователски структури те ще реализират приложни изследвания и развойна дейност в областта на медицината, медицинските технологии, електрониката и компютърната техника. Двете институции се споразумяха да изпълняват съвместни научноизследователски проекти в областта на 3D принтирането, виртуалната реалност и електротехниката. Ще се създадат иновативни хардуерни и софтуерни решения с приложение в автоматиката, роботиката и мехатрониката.

Изследователят от Центъра за компетентност на МУ-Плевен д-р Стефан Мирчев и студенти от катедрата по очни и УНГ болести презентираха иновативен 3D модел на средното ухо, пресъздаващ реални микроструктури, който ще се прилага в процеса на обучение на студенти, специализанти и млади хирурзи. Ректорът на МУ-Плевен проф. Димитров изрази надежда това да е един от първите иновативни продукти, които ще са резултат на споразумението между двата центъра за компетентност с реален ефект за бизнеса, медицината и образованието.

Домакините показаха на своите гости уникалното оборудване и възможности на  Технологичния парк към ТУ-Габрово, който включва общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

20 предложения включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия

20 предложения включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия

        Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /28 октомври/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на октомврийската сесия включва 20 предложения, първото от тях – информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г. На заседанието ще бъде представена и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Общината, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата годна е трета точка в дневния ред на съветниците. Измененията касаят няколко обекта в програмата: Реконструкция на кръстовище на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов“ в Плевен; Аварийно укрепване на левия бряг на река Змиица, с. Беглеж; Съвременно периодично активно свлачище, регистрирано на общински път в землището на с. Ралево; Изменение на обект „Изграждане на спортна площадка; Създаване на обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“.

Този месец Общинският съвет ще обсъди промени и в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 г. Промените касаят обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Общината. Ще бъде разгледано и предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

На вниманието на съветниците ще стои и предложение за преобразуване на домашните социални патронажи в пет населени места на територията на общината – в гр. Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка. С разкриването на нови услуги – Асистентска подкрепа, Механизъм Лична помощ и участието на Община Плевен в проекти, предлагащи почасови услуги по домовете, основен акцент в дейността на цитираните патронажи остава приготвянето на храна. На практика патронажите в посочените пет селища функционират изцяло като кухни, без възможност за предоставяне на допълнителни услуги, поради липса на административен капацитет. Така те не могат да отговорят на изискванията на Закона за социалните услуги.

Заседанието на 28 октомври включва още: Обсъждане на предложение за даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД; Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на общината; Определяне на общински съветници – членове на комисия за провеждане на класацията „Спортист на годината“ на Община Плевен за 2021 г.; Приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ в Плевен; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 28 октомври, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен –  https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 28.10.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28102021-g

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Нормално се осъществява движението по пътищата в област Смолян

Нормално се осъществява движението по пътищата в област Смолян

За съжаление, страницата, която търсите не беше намерена
Страницата, която търсите вероятно е премахната, името й е променено или е временно недостъпна. Моля, опитайте следното:

                      <ul>
                        <li>Използвайте бутона Назад на Вашия браузър, за да се върнете на предишната посетена страница</li>
                        <li>Върнете се на <a href="http://www.focus-news.net/">началната страница</a></li>
                      </ul>
                      Ако смятате, че не можете да достигнете желаната от Вас страница поради наша грешка моля, <a href="http://www.focus-news.net/static1/kontakti/">да ни уведомите</a>.
                    <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Бойко Рашкков: Шеф на МВР при Борисов бил на заплата при наркобос

Бойко Рашкков: Шеф на МВР при Борисов бил на заплата при наркобосСобственик на пътностроителна фирма, която активно е участвала в строежа на магистралите, е изнесъл в Дубай 21 милиона. Това заяви в “Лице в лице” по бТВ служебният вътрешен министър Бойко Рашков.

Той обеща МВР да осветли цялата афера до ден – два. „Това не е единичен случай, нямам предвид само този човек. След като подобни суми се изнасят извън страната, ние се чудим откъде да вземем пари за здравеопазване и пенсии. Нито един от собствениците на фирмите, които са строили лотовете, не дойде на срещата при министър Комитова, за да докаже с документи, че държавата нещо му дължи. Това само по себе си говори за тяхната отговорност“, каза вътрешният министър пред бТВ.

Бойко Рашков намекна, че ще обяви и документи, от които ставало ясно, че министър на вътрешните работи в правителство на Бойко Борисов е имал контакти и е бил на заплата при известен наркотрафикант.

Той попита риторично: Как искате да се борим с организираната престъпност, когато Борисов е издигал на ръководни места такива хора. Дали един такъв вътрешен министър може да се бори с престъпността, ако е свързан с известен наркотрафикант.

Рашков се е запознал с материалите по разследването и скоро ще обяви името на този човек.

“Има много сигнали за купуване на гласове, както бе и на предходните избори. Тези сигнали са главно за опити и купуване на гласове от две основни партии – ГЕРБ и ДПС.”

Това заяви служебният вътрешен министър Бойко Рашков пред „Лице в лице“.

Той допълни, че това се случва със заплахата: И да внимават, когато се върнат на власт, както и с финанси с неясен произход.

„Някои наши партии са свикнали да печелят изборите по един нечестен начин. Органите на МВР свършиха едно добра работа, която се оценява високо от много партии и мнозинството български граждани. Ние спазваме законите, които ни задължават да разследваме престъпни прояви“, каза той.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico