Category Archives: Червенобрежки новини

Днес откриват традиционния Червенобрежки панаир. Вижте програмата!

Днес откриват традиционния Червенобрежки панаир. Вижте програмата!

Уважаеми съграждани,
Жители и гости на град Червен бряг,
Имам удоволствието да Ви поздравя от мое име и от името на общинското ръководство, по случай традиционния Червенобрежки панаир. Той напомня на всеки от нас за любовта към родния дом и родния край.
Град Червен бряг е символ на трудолюбие и съхранени традиции. Той е носител на посланието, че с вяра и постоянство се постига развитие и просперитет. Уверен съм, че миговете на споделена радост и вяра в успеха на добрите начинания ще ни съпътстват и за напред. Нека празничните дни бъдат повод за самочувствие и настроение. Отправям своята благодарност към хората, които с делата си градят бъдещето на общината, въпреки трудностите на днешния ден. Нека заедно да продължаваме на работим и занапред за просперитета на родния град и община.
Уважаеми съграждани,
На всички Вас, на гостите и приятелите на Червен бряг пожелавам здраве, благоденствие, лично и семейно щастие, радост и удовлетворение!
Нека през предстоящите панаирни дни всеки открие за себе си своята частица удоволствие и добро настроение!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,
Д-р Цветан Костадинов
Кмет на Община Червен бряг

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Одобриха проекта на община Червен бряг „Бъдеще за децата от община Червен бряг“

Одобриха проекта на община Червен бряг „Бъдеще за децата от община Червен бряг“Подаденият от Община Червен бряг проект BG05SFPR0002-2.003-0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“, процедура BG05SFPR0002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс, е сред одобрените на национално ниво.

Целта на проекта е подобряване развитието на децата в ранна възраст, повишаване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст в общината по отношение на здравната профилактика и превенция, достъп до здравни грижи и услуги. Акцентът е поставен върху важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране на затрудненията при децата.

По проекта ще бъдат предоставяни услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца в ранна възраст с увреждания и затруднения в развитието, или риск от развиване на такива.

Услугите за семейно – ориентирана ранна детска интервенция ще се предоставят от новоназначен и обучен екип от специалисти към Община Червен бряг, с цел подобряване качеството на живот и осигуряване социалното включване на децата и техните семейства.

Ще бъдат назначени и здравни медиатори, които ще работят основно с фокус малките населени места на територията на общината. Медиаторите ще си взаимодействат с екипа за ранна детска интервенция и други услуги на територията на общината. Ще провеждат дейности за информиране, консултиране, посредничество и насочване сред ромските общности в селата и градовете от община Червен бряг.

Проект BG05SFPR0002-2.003 – 0065 „Бъдеще за децата от община Червен бряг“ ще надгради проект № BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, финансиран от ОП РЧР и ОП НИОР и реализиран в последните 2 години, съвместно с още четири партньори, включително и от маргинализирани общности, като ромите.

Дейностите, които ще се изпълняват по настоящият проект, включват: предоставяне на услуги за ранно детско развитие и семейно-ориентирана ранна детска интервенция; идентифициране на деца с увреждания и затруднения в развитието и промотиране на услугата в общността; мерки за превенция, профилактика и информираност в ромската общност.

Проектът е на стойност 390 040.00 лв. и с продължителност от 26 месеца.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Заради ремонт: затварят участък от ул. „Пирин“ – от ул. „Стара планина“ до бул. „Европа“ в Червен бряг

Заради ремонт: затварят участък от ул. „Пирин“ – от ул. „Стара планина“ до бул. „Европа“ в Червен бряг

Община Червен бряг уведомява жителите и гостите на община Червен бряг, че във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. “Европа“ и общински път PVN 2194 на 30.08.2023 год. ще бъде затворен за преминаване на леки и тежкотоварни автомобили участък от ул. „Пирин“ – от ул. „Стара планина“ до бул. „Европа“.
МОЛЯ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ!
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ПОДНАСЯ СВОЕТО ИЗВИНЕНИЕ ЗА НЕУДОБСТВОТО, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЧИНЕНО.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Община Червен бряг кани на 24 август на публично обсъждане на проекта за бюджет 2023

Община Червен бряг кани на 24 август на публично обсъждане на проекта за бюджет 2023

О Б Я В А

                                На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг , ръководството на община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани  от  общината  за  провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 година .

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2023г. от 14,00 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг.

 Д-р  Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

За панаира: Община Червен бряг предоставя за търговска дейност 5 броя модулни дървени къщички

За панаира: Община Червен бряг предоставя за търговска дейност 5 броя модулни дървени къщичкиВъв връзка с  предстоящия традиционен есенен панаир, който ще се проведе от 01.09.2023 г. – 03.09.2023 г., Община Червен бряг предоставя  за търговска дейност 5 /пет/ броя модулни дървени къщички по 6 кв. м.  всяка, разположени на централен градски площад „Марко Ненков”, съгласно утвърдената от Главния архитект на Община Червен бряг Схема за поставяне.

Могат да кандидатстват физически и юридически лица, занаятчии, художници. За извършването на търговия с хранителни стоки, участниците трябва са регистрирани по реда на Закона за храните в ОДБХ – Плевен.

Всеки желаещ да участва подава заявление в ЦАО в сградата на Община Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 партерен етаж до 28.08.2023 г. Ползвателите се определят по реда на постъпилите заявления.

Разрешенията за участие се издават след заплащане на такса за ползване на дървените къщички – 90 лева с ДДС за периода.

Участниците следва да заемат местата си на 01.09.2023 г., като всеки участник следва да постави табела на видно за потребителите място с информация за предлагания асортимент от стоки и техния производител.

Ползвателите е необходимо да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения, да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, да не излагат стоки извън определената им площ.

Информация: Община Червен бряг

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico